Now Reading
Ажаніцца з сырою зямлёю, пайсці на піва да Абрама. Як беларусы размаўляюць пра смерць

Ажаніцца з сырою зямлёю, пайсці на піва да Абрама. Як беларусы размаўляюць пра смерць

смерць у беларускай культуры, беларусы і смерць

У беларускай культуры тэма смерці — гэта не проста канец, але пераход, ахоплены мноствам эўфемізмаў. Яны паказваюць як нашы продкі праяўлялі павагу да гэтага працэсу, іх погляд на апошні шлях у жыцці. Гэтыя фразы не толькі змякчалі жорсткую рэчаіснасць смерці, але і адлюстроўвалі гістарычную глыбіню традыцыі: пачынаючы ад «пайсці ў вечнасць» і заканчваючы больш мудрагелістымі выразамі — «пайсці да Абрама на піва».

PALATNO расказвае, як беларусы размаўлялі пра смерць.

Дзясяткі фраз, якімі беларусы гаварылі пра смерць

А

Адыход у іншы свет, адыход у лепшы свет, адыход у нябыт — смерць

Адыходзіць у вечнасць — паміраць

Ажаніцца з сырою зямлёю — памерці, загінуць

Аддаць духі

Адкідваць капыты — так гаварылі і пра смерць чалавека, і пра смерць жывёл. У большасці выпадкаў, вядома, пра смерць жывёл.

Адправіцца да Абрама на піва

Адправіцца на той свет

Адысці з гэтага свету

Адпраўляць у Магілёўскую губерню — у замагільны свет, супрацьпастаўлены зямному жыццю.

Аблівацца кроўю — знемагаць ад страты крыві, паміраць.

Аддаваць Богу душу — паміраць.

Аддаць канцы

Адпраўляць у штаб Духоніна

Б

Бог прыбраў — хто-небудзь памёр

В

Вымаць душу — даводзіць да смерці, знішчаць каго-небудзь

Вынесці ўперад нагамі — пахаваць нябожчыка

Выпростваць ногі — паміраць

Вытрасці душу — забіць кагосьці.

Г

Глядзець у магілу — дажываць свой век, быць блізкім да смерці.

Д

Да веку — да самай смерці, да канца жыцця

Даць дуба

Дух выпусціць

Духа не ўказаць

Дні злічаны — гавораць, калі каму-небудзь засталося зусім нядоўга жыць.

Дух выйшаў — смерць.

Душа вон — раптоўная смерць.

Дыхаць на ладан — быць цяжка хворым, блізкім да смерці.

З

Загавець душой

Загадаць доўга жыць

Замуж за пана Пясоцкага збірацца

Заснуць вечным сном, заснуць навекі

Згарнуць рукі

Задзіраць ногі

Загрымець касцямі — загінуць.

Злажыць косці — загінуць.

Зламаць галаву — скалечыцца, загінуць.

Знайсці сабе магілу — быць забітым.

Зводзіць у магілу (дамавіну, са свету) — даводзіць да смерці, гібелі.

К

Капаць магілу — рыхтавацца да смерці.

Л

Легчы ў магілу

Легчы трупам — загінуць (кажуць пры рашучасці што-небудзь зрабіць).

Ляжаць у сырой зямлі — быць мёртвым, быць пахаваным.

М

Магіла возьме — так кажуць, калі хто-небудзь памрэ.

Н

На паповы сані збірацца

П

На паповы сані збірацца

Пачыць у бозе

С

Сыходзіць са сцэны

У

У вырай — на той свет, у магілу.

У апошні шлях — цырымонія пахавання нябожчыка.

Я

Як з крыжа зняты — вельмі слабы, даведзены да знямогі, ледзь жывы.

Я́му заскварыць — загінуць, быць пахаваным.

Вярнуцца ўгару